Descobren 72 novas variantes xenéticas que contribúen a desenvolver cancro de mama

Descobren 72 novas variantes xenéticas que contribúen a desenvolver cancro de mama

Descobren 72 novas variantes xenéticas que contribúen a desenvolver cancro de mama

Descobren 72 novas variantes xenéticas que contribúen ao risco de padecer cancro de mama. Trátase dun adianto crucial para desenvolver novos tratamentos e terapias deste tipo de doeza. No traballo de investigación participaron centros de Santiago e Vigo.

Noticia completa

admin